WATCH

Dünya Duygusal Zeka Zirvesi - Dubai (ENG Version)

Duygusal Zeka Yaşamımıza Ne Katar?

Duygusal Zeka Kavramının Tarihçesi

İletişimde Duygusal Zeka

Beynimizi Hızla Ele Geçiren Korsan: Amigdala

Duygusal Zeka Somuttur, Nasıl Mı?

What is the most important building block of Trust? (Turkish)

Sadece dinleyerek büyük etkiler yaratabilirsiniz!

World EQ Summit-2017 (Turkish)

How Much You Are Engaged to Your Intirisic Motivation? (Turkish)

Listen With Your Eye and Heart not Only With Your Ear to Understand (Turkish)

Bu kez beni anlattım!

Do you know your style for effective communication? (Turkish)