Duygusal Zeka Ölçülebilir, Öğrenilebilir ve Geliştirilebilir.

Duygusal Zeka ile yolculuğumun en önemli aşamalarından biri dünyanın ilk ve büyük Duygusal Zeka organizasyonu Six Seconds’ın Türkiye partnerliğini alarak uzun yıllara dayanan bilimsel araştırmalarla desteklenen ve “ayakları yere basan” model, değerlendirme araçları, ilke ve metotları Türkiye’deki kurumlara da sunmaya başlamamdı.

Bana eğitimlerde ve seminerlerde katılımcılardan gelen “Neden Six Seconds?” sorusunu yanıtlamak isterim. Six Seconds’ın, Duygusal Zekayı eyleme dönüştürecek şekilde kişinin olumlu dönüşümü başlatması için bir yol haritası ve farklı araçlar sunuyor olması beni çok etkiledi.

Soyut bir kavramı sağlam bir temele oturtarak ölçebilmek ve geliştirmek için model ve araçlar sunabiliyor olması Six Seconds’a güven duymamı sağladı. 

Bu araçlardan en önemlisi Six Seconds Duygusal Zeka Değerlendirmesi (SEI®)’dir. SEI Duygusal Zekayı ölçen ve eyleme geçirecek bir çerçeve ile donatan etkili envanterden oluşan bir pakettir. 

Beyninizin duygusal ve bilişsel veriyi etkili bir şekilde kullanması için beyin tarzları ve yeteneklerinizi tek sayfada özetleyen Beyin Profilleri (Beyin Özet, Beyin Yetenek, Beyin Keşif Profilleri) ve daha derinlemesine ölçüm imkanı sağlayan, koçluk ve gelişim programlarında sıklıkla kullandığım SEI raporları (SEI Liderlik Raporu, Yapay Zeka ve SEI 360) bulunmaktadır. 

Six Seconds değerlendirme araçlarını benim için etkili yapan noktalardan biride bugüne kadar 150’den fazla ülkede 150.000’den fazla insana hayattaki 4 başarı faktörünü - etkililik, yaşam kalitesi, ilişkiler, refah- öngören Duygusal Zekayı geliştirmek için kullanılmasıydı. 

Bu değerlendirme araçlarını kullanarak daha verimli, üretken ve mutlu olmak için Duygusal Zeka düzeyimi ölçebilmek, gelişim alanlarımı net olarak görebilmek ve üzerinde çalışabileceğim araçlara sahip olmak benim Duygusal Zeka Yolculuğumda hızlıca ilerlememi sağladı.

Dünya Ekonomik Formunun 21.yy’ın en önemli yetkinliklerini listelediği araştırmasında 6. sırada yer alan “Duygusal Zeka” kendimiz ve diğerleri adına en uygun sonucu üretebilmek için duygu ve düşüncelerimizi harmanlama kapasitemizdir. Bu kapasiteyi geliştirmek için kurucusu olduğum Hayatın Ritmi olarak verdiğimiz Duygusal Zeka temelli  Liderlik, İletişim, Takım- Performans Gelişimi eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.