Güven İnşa Etmenin Performans İçin Önemi

Profesyonel hayatta her gün yaşadığımız ve aşmamız gereken sorunların özünde hangi değerin olduğu sorusu sosyal bilimlerde araştırma yapan bilim insanlarını meraklandırmıştır. Bu bilim insanlarından bazıları da Türkiye partneri ve İleri Eğitmeni olduğum Six Seconds bünyesinde Yaşamsal Veriler (Vital Signs) modeli ile kurumlarla bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırma ile bulgulanan özdeki konu özellikle eğitim ve yönetici-takım koçluğu çalışmaları yaptığım firmalarda benimde altını çizerek vurguladığım ve üzerinde mutlaka çalışılması konusunda hassasiyet gösterdiğim GÜVEN…

Güven, hayatımızın omurgası…Her alanda, tüm ilişkilerimizde hem bizleri hem de hayat kalitemizi tanımlayan bir değer. Performans ve verimlilik elde etmek, çalışanları motive etmek ve başarıya ulaşmak ancak güvenin inşa edildiği kurumsal kültürlerde mümkün oluyor. Aynı zamanda tüm ilişkilerimizi -iş/aile/okul/sosyal- etkileyen güven kavramı başarıya ulaşmak isteyen kişi ve kurumların önceliklendirmesi gereken ana konudur. Bu araştırmadan çıkan sonuçlarda benim her zaman savunduğum bu konuyu destekler nitelikte…

Peki,araştırmada neler bulgulanmış? beraberce bakalım.

Şirketinizin yaşamsal verileri nasıl? 2017 yılı Yaşamsal Araştırmasının* anahtar bulguları...

Şirketinizdeki insanlar harekete geçmiş ve mutlu mu yoksa stresli ve kaygılı mı? Bu önemli mi?

Six Seconds tarafından 2017 yılında yayınlanan yeni araştırmada insanları ve performansı neyin harekete geçirdiğine dair önemli iç görüler sunulmaktadır. 

İşte bu araştırmadan 3 önemli anahtar bulgu...

Six Seconds dünyanın ilk ve en büyük global Duygusal Zeka organizasyonudur. 10 yılı aşan bir süredir iş yerlerindeki iklimlerin yaşamsal verilerini araştırarak sonuçlarını 2017 yılında yayınlamıştır. Yaşamsal 2017 araştırması, 95 ülkeden 1675 kişiden alınan yanıtlar ile hazırlanmıştır. Buna göre kritik bulgular güven seviyesi ve diğer anahtar performans göstergelerinin yanı sıra işyerlerinin iklimini belirlemede duyguların değerini (http://erdemercan.com/blog/tr/duygularinizin-hayatinizdaki-domino-etkisinin-farkinda-misiniz--25)  de ortaya çıkarmaktadır.

1. Güven; çalışanı elde tutma, üretkenlik ve daha fazlasını  harekete geçirir. 

Yaşamsal 2017 araştırması Güven duygusunun farklı bölgelerdeki pek çok şirkette düşük olduğu bulgulanmış. Ancak Güven’in inşa edilmesi ile çalışanı elde tutma, üretkenlik, müşteri odaklılık ve gelecek başarısı gibi Anahtar Performans Göstergelerinde (KPI’s) güçlü bir pozitif etki oluşturabileceği de gösterilmektedir. Her ne kadar Güven kurumları harekete geçiren 5 faktör (güven, motivasyon, değişim, uygulama ve takım çalışması) arasında en düşük skora sahip olsa da performansa etkisi %62 oranındadır. Bu da net bir şekilde göstermektedir ki şirketlerin odağı güvenin inşası üzerine olmalıdır.İşteki En Önemli Sorunlar Nelerdir?

A. İnsanlara Liderlik

Zayıf liderlik/yönetim iletişim eksikliği yaratmakta; az değişim ve düşük güven ortamı oluşmakta

B. Müthiş Kaynaklar

İnsanların takımlarında işi yapmak için zamanı veya yeterli çalışanı yok.

C. Zorlayıcı Vizyon

Kısa dönem odak = planlama eksikliği. Vizyon/yön/hedefler net değil.


2. İş Yerindeki Sorunlar: İlişkisel

Çalışan bağlılığındaki ve yüksek performanstaki bariyerler başlıca duygular ve ilişkiler ile ilgilidir.

%30’un biraz üstündeki çalışan bağlılığında rapor, insanların işyerinde karşılaştıkları en büyük bariyerlerini keşfetmiştir. Ayrıca duygusal ve ilişkisel sorunların teknik ve finansal olanlardan 2,5 kat daha kaygıyı tetiklediğini de gösteriyor. Araştırmaya katılanlar kendi şirketlerindeki ana sorunların %70’den fazlasının duygusal/ilişkisel (teknik veya finansal taraf yerine) tarafta olduğunu söylemişlerdir.

En sık atıfta bulunulan sorunlar yönetici/liderlerdeki yeterli iletişim becerilerinin eksikliği olmuştur.

3. Ruh hali önemlidir.

Duygusal iklim performansın çok büyük ön göstergesidir. Negatif duygusal değere sahip olan şirketler (diğer adı ile kötü ruh halinde) diğerlerine göre elemanlarını elde tutmakta 16 kat daha zayıf olacaklardır. Peki ruh hali pozitif olunca ne oluşmaktadır?

Hayal kırıklığı… Bu ruh hali günümüz kurumsal yaşamının bir unsuru olabilir. Ancak Duygusal Zeka’yı iş yaşamında kullanan şirketlerdeki çalışanların Duygusal Zeka’nın önemini kabul etmeyen insanların çalıştığı şirketlere oranla daha fazla pozitif duyguları ifade ettikleri bulgulanmıştır. Ruh hali pozitif olduğunda Güven birden yükselmekte ve yaygın ruh hali negatif olduğunda da çalışanlar büyük oranda ayrılmaktadırlar.

Sonuç olarak şirketlerde olumlu değişimi yaratmak için bu araştırma eyleme geçirilebilir veriler sağlamaktadır. 
Bizlerde kurucusu olduğum Hayatın Ritmindeki ekibim ile bu gibi araştırmaların Türkçe’ye kazandırılması konusundaki çalışmalarımız yanı sıra bilimsel geçerliliği olan Six Seconds envanterleri ile bireyler ve kurumlar için performans artışı, takım, iletişim, Duygusal Zeka, liderlik konularında çalışmaktayız. (https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/egitim-yaklasimimiz,165)

*Bu araştırma Six Seconds tarafından geliştirilen Kurumsal Yaşam İşaretleri değerlendirme envanteri (Vital Signs) ile gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak: https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/blog/guven-insa-etmenin-performans-icin-yasamsal-onemi,61