Liderlik ve Duygusal Zeka

Organizasyonel yapılanma tüm canlıların yaşamında rastladığımız temel davranış kalıplarından biridir. Doğadaki pek çok tür, grubunun güçlü kalabilmesi için belirli bir düzen içinde yaşam sürer. Tüm yaşamsal süreçleri organize eden, tüm ekibi toparlayıp güçlü tutan her zaman grubun lideri olur.  

İş ve özel hayatımızda da stresli anlarda hızlı karar vermemizin, ekibimizin, ailemizin ve arkadaşlarımızın motivasyonları düştüğü noktada onları yeniden harekete geçirmemiz gereken durumlarla karşılaşırız. Belirsizlik karşısında ne yapacağımızı bilemediğimiz, duygularımıza yön vermemizi güçleştiren olaylar yaşarız. Böyle noktalarda kararın sorumluluğunu almak, çevremizdekilerin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlamak, belirsizliğin arasında hedefe giden yolu tespit edebilmek çok önemli olur. Tüm bunlar iyi bir lideri tanımlayan özellikler ve Duygusal Zeka yetkinliklerinden bazıları.

Üstün performanslı liderlerin özelliklerine yönelik farklı liderlik tanımlarından bazıları şunlar:

“Liderlik, bir vizyonu gerçekliğe dönüştürebilme kapasitesidir.” - Warren Bennis

“Liderlik, yapılması arzu edilen şeyi, sanki kendileri istiyormuşçasına başkalarına yaptırabilmektir.” - Dwight D. Eisenhower

Bana kalırsa unutulmaması gereken yegâne şey, işin içindeki insan faktörü. Bu yüzden Kibaki’nin tanımını kendime yakın görüyorum: 

“Liderlik, kişisel doyumsuzluğu tatmin etmek için bir fırsat değil, başkalarının yaşamlarını iyileştirmek için bir ayrıcalıktır.” 

İyi bir lider; insanlar üzerinde olumlu bir etki bırakabilmeli, bir kolaylaştırıcı görevi görebilmelidir. Belli bir amaç doğrultusunda insanları yönlendirebilmeli, yaptıkları şeyden memnun olduklarından emin olmalı, sağlıklı bir iletişim kurabilmelidir. Ekip üyelerine zaman ayırarak onları dinlemeli, fikirlerini desteklemeli, önem vererek yönetebilmelidir. Hedefe ulaşılamadığında suçlayıcı olmak yerine hataların sorumluluğunu üstlenmek, ulaşıldığında böbürlenmek yerine tüm ekip üyelerinin hakkını verebilmelidir. Tüm bunlar, üstün performanslı bir liderde görebileceğimiz tutum ve davranışlar. Bu davranışların pek çoğu da Duygusal Zeka yetkinliklerine dayanıyor. Kendini tanıyan, bir durum karşısında davranışlarını seçen ve kendini vererek amaca doğru tüm ekibin ilerleyebilmesini sağlayan liderler Duygusal Zekası yüksek olanlardır.

Duygusal Zekamızı geliştirerek bu özelliklere sahip olabiliriz. Sanılanın aksine, ne bu saydıklarımız doğuştan gelen kişisel özelliklerdir. Ne de iyi bir lider olmak için tek bir yol vardır. Her birimiz çevremiz, yetiştirilme tarzımız ve içinde bulunduğumuz koşullar gibi pek çok faktörden etkileniriz. Çaba gösterir ve istersek kendi üslubumuzu keşfedebilir, Duygusal Zekamızı geliştirerek içimizdeki o özgün lideri ortaya çıkarabiliriz.

Liderlik gelişimi konusunda İleri Eğitmeni olduğum dünyanın ilk ve en büyük Duygusal Zeka organizasyonu Six Seconds’ın 21 yıllık tecrübesi ile geliştirilen Duygusal Zeka modeli, Liderlik Raporu, Yapay Zeka raporu, Yaşamsal Liderlik Göstergeleri SEI 360 gibi araçları, ilke ve metotlarını kullanarak pek çok lider ile çalışmalar gerçekleştiriyorum.

Sizde ölçülebilir, geliştirilebilir ve öğrenilebilir Duygusal Zeka ile tanışmak için bana [email protected] veya ekibimize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.