Olumlu Değişim için Duygusal Zeka

Hepimiz dünyaya geldiğimiz günden bugüne daha mutlu, üretken ve verimli olabilmenin yollarını arıyoruz. Kimi zaman yaşam yolculuğumuzda; hayal kırıklığı, üzüntü, endişe gibi duygular hissettiğimiz durumlar yaşayabiliyoruz. Duygusal Zeka kavramını birçok kez duymuşsunuzdur.

Peki neden bu kadar önemlidir? Dikkatlice baktığımızda yaşamımızda duyguların çok önemli rollerinin olduğunu fark edebiliriz.

Hayati olarak nitelendirebileceğimiz kararlardan, en basit eylemlere kadar duygular yaşamımızda önemli yer tutuyor. Nasıl düşündüğümüzden, nasıl anladığımıza, nasıl hedefler belirlediğimizden, hangi seçimleri yaptığımıza, hatta sağlık durumumuza kadar birçok alanı duygular etkiliyor. Çünkü duygular insanı, insanlar da performansı harekete geçiriyor*.

Bazı günler çok depresif ve mutsuz uyandığınızda o günün nasıl yaşandığını, olaylara ve insanlara yaklaşımınızı düşünün, hatta kendinize. Burada duyguların bakış açışınızı, davranışlarınızı ne kadar fazla etkilediğini daha iyi görebilirsiniz.

“Duygusal Zeka, duygular ile akıllı olmaktır.”**

Duygularınızı tanımlayabiliyorsanız, onların farkındasınızdır. Bu farkındalığı davranış kalıplarınızı fark etmek için de etkin kullanabilirsiniz.(Davranış Kalıplarının Nasıl Farkında Olunur Neler Elde EdilirHissettiğiniz öfke, korku, stres, gerginlik gibi duyguları önce tanımlar, bu duyguların size aktardığı mesajı algılar, sonrasında kendiniz ve çevreniz için en iyi sonuçları üretmek üzere bu duygularınıza yön verebilirsiniz. Yaşam enerjinizin kaynaklarını, değerlerinizi keşfederek, çoğaltabilir, pozitif düşünmeyi deneyimleyerek gerçekçi bir yaklaşımla, her durumda çözüme yönelik seçenekler üretebilirsiniz. Önce kendinizi sonrasında yaşamınızdaki insanların duygularını anlayarak; çevrenizle daha mutlu, uzun soluklu, güçlü ve etkili ilişkiler kurabilirsiniz. Bütün hepsi Duygusal Zeka ile mümkün. IQ’dan farklı olarak EQ (Emotional Intelligence-Duygusal Zeka) öğrenilebilir ve geliştirebilir yetkinliklerden oluşur. (Duygusal Zeka Ölçülebilir, Öğrenilebilir ve Geliştirilebilir)

Son yıllarda yapılan araştırmalarda; günümüzün liderlerinin, EQ kapasiteleri yüksek insanlardan oluştuğu ve tek başına IQ’nun yeterli olmadığı ispatlanmış durumda. Duygusal Zeka yetkinliklerini üst düzeyde kullanan liderlerin 43 kat daha iyi performans gösterdikleri bulgulanmıştır.**

Dünyanın ilk ve en büyük Duygusal Zeka organizasyonu Six Seconds’ın Türkiye Partneri ve İleri Düzey Eğitmeni olarak; yıllardır bu alanda çalışmalarımı sürdürürken; kendim ve çalıştığım tüm kişi ve kurumlarda gördüğüm pozitif dönüşümün EQ’nun önemi konusunda beni her seferinde ikna ettiğini ve heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Gerçekleştirdiğimiz Duygusal Zeka Liderlik Programımızın detayları için Duygusal Zeka Liderlik Programı

* Joshua Freedman-Massimilliano Ghini ‘Inside Change’

**Six Seconds Duygusal Zeka Organizasyonu