Verilerle Avrupa'da Duygusal Zeka

Dünya Ekonomik Formunun 21.yy’ın en önemli liderlik yetkinlikleri listesinde Duygusal Zeka 6. Sırada yer alıyor. Duygusal Zeka tanımları içinde beni en en etkileyen Six Seconds Duygusal Zeka Organizasyonun “Duygusal Zeka, duygularla akıllı olmaktır” tanımıdır. Kendi yolculuğumda da bu tanımı uyguluyorum.

Duygusal Zekanın ölçülebilir, öğrenilebilir ve geliştirebilir olması kişiler- kurumlar için çok önemli… Somut, bilimsel ve global bir temelde Duygusal Zeka ile “olumlu değişim” gerçekleştirmek mümkün. Bu değişim için gerekli veriyi sağlayan İleri Eğitmeni olduğum dünyanın ilk ve en büyük Duygusal Zeka organizsyonu Six Seconds tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar var. Bunlar arasından en kapsamlısı her 2 yılda bir hazırlanan “Dünya EQ Raporu”nun 2018 versiyonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 160 ülkeden 200.000 kişilik verinin bir araya gelmesinden oluşan sonuçlar dünya üzerindeki 6 bölgeyi (Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Ortadoğu, Kuzey Amerika) yansıtıyor.

Duygusal Zeka konusunda bu derinlikteki en önemli araştırma olan “Dünya EQ Raporunun” Türkiye’ninde içerisinde yer aldığı Avrupa bölgesinde EQ konusundaki son bilgilere yakından bakalım. Avrupa kıtasında Six Seconds tarafından tanımlanan 8 Duygusal Zeka yetkinliğinden en üst 3’ü

– İçsel Motivasyonuna Bağlanmak: Dış Güçler Yerine Kişisel Değerlerden ve Taahhütlerden Enerji Kazanmak

– Asil Hedeflere Yönelmek: Günlük Tercihlerinizi Kapsayıcı Amacınızla İlişkilendirmek
– İyimserliği Deneyimlemek: Umut ve Olasılıkların Proaktif Bakış Açısını Edinmek

 

 

 

Avrupa genelindeki EQ skorlarının dünya ortalamasına yakın. (Rapora göre Amerika 101.9 ile ortalamanın üstünde iken Asya Pasifik 103.8 ile en yüksek skora sahip.)

Bu bilgiler ışığında Avrupa’nın Duygusal Zeka yetkinliklerini geliştirmek konusunda daha çok çalışması gerektiğini net şekilde görüyoruz.

Yaş aralıklarına göre Duygusal Zeka baktığımızda Avrupa’da en yüksek skorlar 40-50 yaş aralığında görülmüş. Veriler içerisinde varyasyonlar olsa da yaş ilerledikçe Duygusal Zeka skorlarının yükseldiğini görüyoruz.

Veri setinden elde edilen önemli bir bilgide Avrupa genelindeki kişilerin “Beyin Yeteneklerinin” global veriler ile karşılaştırması. Üstün performanslı liderleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik bu 18 Beyin yeteneğini ihtiyaç duydukları durumlarda kullanabilmeleri.
 

 

 

Avrupa’yı global verilerle kıyasladığımızda

Dünya ortalamasından yüksek olan Beyin Yetenekleri:

Risk Toleransı

Proaktiflik

Eleştirel Düşünce

Dünya Ortalamasından düşük olan Beyin Yetenekleri ise:

Derin Düşünme

Vizyon

Önceliklendirme
 

 

Avrupa’daki örnekleme göre 18 Beyin Yeteneği arasından Avrupalıların “Bilinmeyen potansiyeli kabul etmek”, “İç motivasyon ile hareket etmek”, “Değerlendirmek, incelemek ve planlamak.” konularında daha yüksek skorları olduğunu görüyoruz.

Bu çalışmanın yapıldığı örnekleme bakıldığında sektör bazında dağılım aşağıdaki gibidir.

Cinsiyet olarak örneklemin %49’u kadın, %51’i erkek iken yaş aralığı dağılımı:

Tüm bu veriyi bir araya getirerek bu rapora baktığımızda daha verimli, üretken ve mutlu kişiler, kurumlar, okullar yaratabilmek için ölçülebilir, öğrenilebilir, geliştirilebilir olan Duygusal Zeka konusunda bilimsel zeminde çalışmamız gerekiyor.

Liderlik,etkin iletişim ve iş birliği,hedeflere yönelik yetenek gelişimi, yaratıcı düşünme ve yenilikçi olma…vb konularda kurucusu olduğum Hayatın Ritminde yerel ve uluslararası pek çok değerli firma ile çalışıyoruz. Sizde daha verimli, üretken ve mutlu olmak için kendiniz veya kurumunuz adına eğitimlerimiz hakkında bilgi almak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. www.hayatinritmi.com.tr